JiříŠperl

UnNote - univerzální poznámky

Aplikace umožňuje vytvářet kromě standardních textových poznámek také seznamy např. pro evidenci úkolů, nákupů a jiných činností. Dále pořizovat audio nahrávky a grafické návrhy pomocí editoru se základními kreslícími funkcemi. Ke každému záznamu lze přiřadit alarm, který v danou chvíli uživatele upozorní notifikací se zvoleným zvukovým doprovodem a vibracemi - pokud jsou nastaveny.

Klíčové vlastnosti:

 • ukládání polohy výběrem z mapy
 • editace pomocí prohlížeče přes wifi síť
 • tisk
 • export do pdf
 • převod řeči na text
 • integrace s chytrými hodinkami Android wear
 • import poznámek z textových souborů
  • V případě potřeby lze u každé poznámky spustit záznam doby trvání a sledovat tak jakou dobu daný úkol probíhal. Pro snadnější orientaci lze poznámky seskupovat do vlastních skupin, barevně je označovat a fultextově v nich vyhledávat.

   Dále obsahuje funkčnost vzdáleného přístupu, která umožní modifikovat data prostřednictvím webového prohlížeče přes lokální wifi sít. Funkci lze aktivovat z menu - Nastavení - Web server. Po úspěšném spojení je zobrazena url adresa, kterou stačí vepsat do adresního řádku libovolného webového prohlížeče a přistupovat skrze něj do aplikace.


© 2015 Jiří Šperl

Použita galerie: fancybox