JiříŠperl

WiSy - Wifi Synchronizace

Synchronizace probíhá pomocí definovaných úloh ze zařízení do počítače a z počítače do zařízení:

Ke každé úloze lze zadat filtry souborů a adresářů pomocí hvězdičkové konvence, případně filtr na velikosti souborů.


© 2015 Jiří Šperl

Použita galerie: fancybox